Struktur Organisasi

Jabatan: KEPALA DESA
Nama Pejabat: Detail Pegawai H.JAMILUDIN.S.IP
NIP: -

Nama : H. JAMILUDIN.S.IP

Alamat : Desa Banyumulek Dusun Banyumulek Barat

Agama : Islam

Status : Kawin